Bujinkan Sint-Niklaas

Graduatie ‐ Jeugd

Bij de jeugdgroepen word het niveau van de leden bepaalt aan de hand van parate kennis en uitvoering tijdens de training, er vind geen theoretisch of praktisch examen plaats. Per niveau/graad is er wel bepaalde leerstof die de studenten moeten beheersen voor het behalen van een graad.

Het gradensysteem voor de jeugd

Het gradensysteem voor de jeugd

Graduatie ‐ Volwassenen

Bij de volwassengroep kan je via het afleggen van een theoretisch en praktisch examen bevorderd worden in graad. Je krijgt zelf de mogelijkheid om te beslissen of je een examen wenst af te leggen. Je kan je steeds vrijblijvend aanmelden voor één van de 2 examenperiodes op het jaar, rekeninghoudend met de voorwaarden die hiervoor gelden.

Indien u zich niet aanmeldt voor een examen dan kan u uiteraard de training gewoon verderzetten maar beslist u ervoor om niet bevorderd of beoordeelt te worden op basis van uw kennis en kunnen en zal u niet stijgen in graad. Enkel het behalen van de 9de kyu blijft wel nog een verplichting!

Voorwaarden

 • Nieuwe leden kunnen pas een eerste examen afleggen 6 maand na hun inschrijving.
 • Minimum 6 maand tussen elk examen voor een kyu-graad.
 • Minimum 12 maand tussen elk examen voor een dan-graad.
 • Deelname aan twee opeenvolgende examenperiodes is enkel toegestaan mits een deelname van 50% aan alle trainingen in tussentijd.
 • Alle leden zijn verplicht om minimum hun 9de kyu te behalen.
 • Het examen gaat door binnen één van de 2 examenperioden: kerstvakantie, zomervakantie.
 • Indien een examenperiode niet kan doorgaan wordt deze verschoven naar een alternatieve periode. (bijv.: paasvakantie)
 • Uw examen is gratis. Het behalen van een nieuwe gordel of badge is betalend.

Wat moet u doen om een examen af te leggen?

 • Vanaf een examenperiode is afgelopen kan je u aanmelden voor de volgende examenperiode.
 • Meld u aan door dit door te geven aan de instructeur.
 • Bereid gedurende de weken/maanden uw examen goed voor.
 • Indien je vragen hebt over de leerstof kan u dit navragen bij de instructeur.
 • Kort voor de examenperiode wordt er een exacte datum voor je vastgelegd.
 • Zoek zelf een assistent die je kan begeleiden bij uw examen.
 • Respecteer het afgesproken tijdstip en kom op tijd!

Het gradensysteem voor de volwassenen

Het gradensysteem voor de volwassenen