Bujinkan Sint-Niklaas

Inschrijven bij Bujinkan Sint-Niklaas

Als je na je deelname aan de proeflessen overtuigd bent dat Bujinkan iets voor u is dan kan je u aanmelden bij Thomas om uw inschrijving te vervolledigen. Inschrijven is overigens het hele jaar door mogelijk en regel je ter plaatse.

Inschrijvingsformulier

Alle geïnteresseerde nieuwe leden kunnen een inschrijvingsformulier aanvragen waarop ze hun persoonlijke gegevens dienen in te vullen. Het lidgeld en de prijs van de verplicht aan te kopen kledij vind je hierop terug. Indien je vrijblijvend nog andere materialen wenst te bestellen dan kan je deze hier ook op aanduiden.

Clubreglement

Bij het inschrijvingsformulier ontvang je tevens ook het clubreglement. Alle leden dienen dit te ondertekenen ter goedkeuring. Bij het niet naleven van het clubreglement word je lidmaatschap direct stopgezet.

Alle leden of ouders van minderjarige leden hebben bepaalde verplichtingen die ze dienen na te komen. Het is noodzakelijk om de aangegeven richtlijnen steeds op te volgen zodat we een vlotte werking van de trainingen en andere activiteiten kunnen verzekeren.

Lidgeld

De prijs van het lidgeld is afhankelijk van de leeftijdscategorie waartoe je behoort. Studenten t/m 25 jaar of kansarmen kunnen genieten van een verlaagde prijs op het lidgeld.

In samenwerking met het OCMW kunnen houders van een kansenpas een korting verkrijgen op het lidgeld en noodzakelijke materialen of kledij. Meer info vind je bij OCMW kansenpas.

Het lidgeld dient jaarlijks hernieuwd te worden. Het trainingsjaar loopt van januari t/m december. In december word aan alle leden (of ouders van minderjarige leden) gevraagd om hun lidmaatschap tijdig te vernieuwen voor de start van het nieuwe trainingsjaar.

Nieuwe leden kunnen zich ook later op het jaar inschrijven. In dat geval word de prijs van het lidgeld verrekent vanaf de maand dat je gestart bent tot het eind van het trainingsjaar (december).

Voor meer info i.v.m. de kosten van het lidgeld contacteer je Thomas.

Verplichte kledij

We trainen in een zwarte gi (trainingsuniform), een zwart T-shirt, een obi (gordel) en tabi's (slofjes). Die kledij is verplicht voor alle leden. Ter plaatse kun je ook vrijblijvend een zwart T-shirt of sweater met het logo van onze dojo aankopen of andere materialen zoals een cursus, trainingswapens, etc. Je kan deze materialen bestellen via het inschrijvingsformulier dat je verkrijgt bij je inschrijving.

Verzekering

Bujinkan is net als alle martial arts een contactsport en er kunnen dus wel eens botsingen gebeuren. Bij je eerste inschrijving en vervolgens bij elke jaarlijkse vernieuwing van je lidmaatschap word elk lid verzekerd bij FROS Multisport Vlaanderen. De kosten van deze verzekeringspolis worden steeds verrekend in de prijs van het lidgeld. De polis voorziet 2 belangrijke dekkingen: burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen met betrekking tot de activiteiten in clubverband.

FROS