Bujinkan Sint-Niklaas

Tegemoetkoming voor houders van een kansenpas

In samenwerking met het OCMW kunnen houders van een kansenpas een attest aanvragen voor vrijetijdsparticipatie en zo een tussenkomst verkrijgen op het lidgeld en op de aankoop van materialen.

Kansenpashouders kunnen een attest voor vrijetijdsparticipatie aanvragen bij de sociale dienst OCMW Sint-Niklaas, Abingdonstraat 99, 9100 Sint-Niklaas. Volgende kosten mogen aangerekend worden aan het OCMW conform de overeenkomst afgesloten met het OCMW in het kader van de bevordering van de vrijetijdsparticipatie van personen in armoede:

  • 80% van de kosten voor deelname aan alle activiteiten en voor het lidmaatschap.
  • 80% voor aankoop van noodzakelijke materialen en kledij, met een maximum van €80.

Overige kosten worden betaald door de gerechtigde.

OCMW Sint‐Niklaas